Pasig Supplemental SAP Beneficiaries Lists:

Kung nasa listahan kayo, kasama kayo sa mga nabigyan ng Pamaskong Handog, at maari ring makatanggap ng Pasig Supplemental SAP base sa guidelines na inilabas.
Kung wala naman kayo sa listahan ay maari kayong mag-rehistro para maisama ang inyong pamilya sa validation.
Hindi awtomatikong kasama ang sinumang nasa listahan dahil kailangan pa rin ng validation ng Pasig Supplemental SAP Distribution Team.

(HEAD OF THE FAMILY)

Not on list?

Street Last Name First Name Middle Name Suffix